Cursos per a adults

Cursos per a adults

Els nostres cursos per a adults estan dissenyats per desenvolupar les competències comunicatives de cada un dels nostres alumnes. A través de dinàmiques d’interacció, l’alumne adquireix fluïdesa i seguretat en la parla de la llengua anglesa. A més a més, la incorporació de dinàmiques de reading, listening i writing (sempre des d’una perspectiva enfocada a l’oralitat), farà que l’alumne perfeccioni la seva habilitat comunicativa en anglès.

Els cursos segueixen una estructura acadèmica segons les necessitats i el nivell de l’alumne.

Screen Shot 2018-03-27 at 15.19.18.png

Per què estudiar anglès?

Estudiar un altre idioma sempre obre les portes a una ment més oberta i a perspectives laborals més riques. En un món globalitzat les habilitats comunicatives són essencials. A més a més, s’ha demostrat que la participació d’adults en programes educatius comporta  molts beneficis (retràs en el deteriorament cognitiu, afavoriment del benestar personal, més tolerància social i altres beneficis per la salut).