Condicions de matrícula

 

CONDICIONS DE MATRÍCULA

 

 

 • La matrícula és efectiva i té plena validesa acadèmica des del moment en què Speak&Talk, aula d’estudis disposi de la documentació necessària i s’hagi formalitzat el pagament de la matrícula.
 • L’import de la matrícula s’ha de satisfer íntegrament per fer valida la matrícula.
 • Speak&Talk, aula d’estudis, es reserva el dret de no obrir un grup si no s’arriba al mínim número d’estudiants.
 • El material no està inclòs en el preu dels cursos
 • Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció.
 • Una vegada iniciat el curs, no es retornarà l’import de la matrícula.
 • Speak&Talk, aula d’estudis, es reserva el dret de canviar un/a professor/a per causes de força major abans de començar el curs o bé un cop iniciat.
 • La no assistència no dispensa a l’alumne del pagament.
 • Les classes particulars cancel·lades es poden recuperar només si s’avisa amb 24 hores d’antelació. En cas contrari, la classe no és recuperable. Els dies festius no són recuperables.
 • A Speak&Talk, aula d’estudis, es fa calendari escolar.
 • Els festius no són recuperables tot i que el centre pot organitzar sessions de recuperació puntuals.
 • Els cursos de preparació d’Exàmens Cambridge no inclou les taxes de la prova.
 • Baixes: s’ha d’avisar amb 15 dies d’antelació. En cas contrari, es cobrarà la mensualitat.