Preus

Preus 2018-2019

Modalitats i preus:

Classes en grup

De setembre a juny.

  • Curs d’1 hora/setmana – 32 euros/mes
  • Curs d’1’30” hores/setmana – 46 euros/mes
  • Curs de 2 hores/setmana – 60 euros/mes

Classes particulars 

Presencials o per Skype

  • 1 hora/setmana – 80 euros/mes
  • 1’30” hores/setmana – 118 euros/mes
  • 2 hores/setmana – 152 euros/mes

Si la classe particular és de 2 alumnes, se’ls aplicarà un 25% de descompte sobre la mensualitat a cada un (descompte només aplicable a les classes particulars). Les classes particulars tenen un màxim de dos alumnes.

Cursos Online

  • En construcció